Online
Proctoring

A Jumpstart to Training Excellence

EPS TOPIK UBT & CBT EXAM mock test where you get real time experience of the exam

अर्जुन सरको कोरियान भाषा सेन्टर

अर्जुन सर को कोरियान भाषा सेन्टर कोरियन भाषा र शैक्षिक परामर्शको दिशामा केन्द्रित छ। कोरियामा झण्डै ६ वर्ष बसाई पूरा गरी कोरियामै कोरियन भाषा अध्ययन गरी Topik Level-4 (with Distinction) परिक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रशिक्षकको आफ्नै Institite भएकोले हामी यसमा प्रतिबद्धताका साथ काम गर्ने सोचमा छौं। साथै अन्य देश र भाषा ज्ञानको लागि हामी सम्बन्धित विज्ञहरुबाट अध्यापन र शैक्षिक परामर्श दिने व्यवस्था मिलाएका छौं।

अर्जुन सरको कोरियान भाषानै किन ?

Admission Information

Blogs

Audio 64 sets

Track 2 Chapter 1 Track 1 Track 2 Track 3 Track 4 Track 5 Track 6 Chapter 2 Track 7 Track 7 Track 8 Track